Danh mục

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 49

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 47


Hôm nayHôm nay : 13454

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 106554

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3717382

Đăng ký nhận bản tin

NHẬP EMAIL ĐỂ NHẬN ĐƯỢC NHỮNG THÔNG BÁO MỚI NHẤT TỪ CỔNG THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Tìm kiếm

Ảnh nghệ thuật

QUY CHẾ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ VII VÀ GIẢI THƯỞNG 5 NĂM VỀ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT (2010-2015)

Vừa qua, ngày 25 tháng 3 năm 2015, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Chu Ngọc Anh đã ký Quyết định số 589/QĐ-UBND về ban hành Quy chế xét tặng giải thưởng Hùng Vương lần thứ VII và giải thưởng 5 năm về văn học, nghệ thuật (2010-2015). Đây là tin vui cho văn nghệ sỹ Phú Thọ. Để chuẩn bị cho quá trình tập hợp tác phẩm xét giải, website vanhocnghethuatphutho xin đăng toàn văn bản Quy chế này.

ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2011-2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

Từ nay đến năm 2015 là giai đoạn đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống, nước ta đẩy mạnh sự nghiệp cụng nghiệp húa - hiện đại húa và hội nhập với toàn cầu, đưa đất nước cơ bản trở thành nước cụng nghiệp vào năm 2020; Bờn cạnh thời cơ và thuận lợi cũng xuất hiện những thỏch thức, khó khăn, nhất là cỏc thế lực thù địch thường lợi dụng lĩnh vực văn học nghệ thuật, lợi dụng văn nghệ sỹ để chống phỏ, bụi nhọ chế độ. Với Phú Thọ, là thời kỳ triển khai thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2010 -2015) với mục tiêu phấn đấu đến 2013 thoát khỏi tỉnh nghèo để 2020 đạt tiêu chí tỉnh công nghiệp. Các dự án lớn về đầu tư kết cấu hạ tầng, đầu tư sản xuất được triển khai và đưa vào hoạt động sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế xã hội phát triển nhanh. Vỡ vậy, hoạt động văn học, nghệ thuật của tỉnh phải có bước đổi mới, đột phá, chủ động cùng với các lĩnh vực khác để xây dựng và phát triển tỉnh Phú Thọ.

ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2011-2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày tháng 11 năm 2011

ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2011-2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ - UBND ngày tháng 11
năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN VHNT TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2011 - 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ


Số:/2011/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày tháng 10 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Đề án phát triển Văn học, Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ
giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Ngày 16/6/2008 Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW "Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới", khẳng định văn học nghệ là lĩnh vực quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hóa, thể hiện khát vọng chân thiện - mỹ của con người; là một trong những động lực lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội, là một nhiệm vụ cơ bản để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Hiện thực của công cuộc đổi mới trong phạm vi cả nước nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng, chính là mảnh đất giàu tiềm năng cho những tìm tòi, sáng tạo của văn nghệ sỹ để tiếp tục xây đắp một nền văn học, nghệ thuật ngày càng lớn mạnh với những tác giả, tác phẩm có tầm vóc xứng đáng với dân tộc, xứng đáng với miền đất có bề dày lịch sử và truyền thống cội nguồn của dân tộc, từng là cái nôi của nền vănnghệ cách mạng Việt Nam trong những năm kháng chiến chống Pháp.
Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, để tiếp tục thực hiện tốt quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới, Tỉnh ủy xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết như sau:

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHÉ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT HÀNG NĂM

QUYẾT ĐỊNH và QUY CHẾ
Về việc Ban hành Quy chế xét tặng giải thưởng Văn học - Nghệ thuật hàng năm

Quyết định 3288/QĐ-UBND ngày 19/10/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ

Về việc thực hiện công tác xét tặng giải thưởng Văn học, nghệ thuật hàng năm

QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép thành lập Hội Văn học Nghệ thuật huyện Thanh Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
Số : 3000 /QĐ-UBND
Phú Thọ, ngày 26 tháng 9 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cho phép thành lập Hội Văn học Nghệ thuật huyện Thanh Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

QUY CHẾ Sử dụng kinh phí hỗ trợ các hoạt động, sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật (Giai đoạn 2011 - 2015)

Căn cứ Quyết định số 369/QĐ-TTg, ngày 14/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương, Hội Văn học Nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở địa phương giai đoạn 2011-2015;

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY tại buổi làm việc với Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh

(Số 218 - TB/TU)

Ngày 03 tháng 6 năm 2011, đồng chí Nguyễn Doãn Khánh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh để nghe kết quả hoạt động Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật 5 năm, 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 27 của Tỉnh ủy. Cùng dự có Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Ban Chấp hành và trưởng các chuyên ngành, Chủ tịch các hội văn học nghệ thuật cấp huyện thuộc Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật của tỉnh.

 

Quảng cáo

Tranh nghệ thuật

Một góc Phú Thọ

Thông tin

cỏ nhân tạo sân bóng đá